دفترمرکزی: مازندران، ساری، بلوار طالقانی،خ زینبیه- نبش زینبیه 5
تلفن: 09128386591 و 01133247218

دسته: پهپاد فتوگرامتری

پشتیبان تلگرام